Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie 2020: Rządowy program - świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r.

21-10-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o odwołaniu postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 19 października 2020 roku, t.j.:

 • 06-20-000086/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000100/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000082/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000090/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000095/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000101/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000102/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000105/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000084/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000088/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000093/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000094/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000097/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000104/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000103/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000081/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000092/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000083/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000087/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000089/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000091/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000096/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000099/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000085/REH/05/2/05.1310.408.02/01
 • 06-20-000098/REH/05/2/05.1310.408.02/01

Jednocześnie MOW NFZ informuje, że w dniu 21 października 2020 roku zostały ponownie ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na realizację ww. programu dla powiatów województwa małopolskiego i dzielnic Krakowa.

Cena oczekiwana: 1,05 zł

Harmonogram:

 • ogłoszenie: 21 października 2020 r.
 • składanie ofert: do 4 listopada 2020 r.
 • otwarcie: od 6 listopada 2020 r.
 • rozstrzygnięcie: 30 listopada 2020 r.
 • zawarcie umowy: od 14 grudnia 2020 r.
 • okres obowiązywania umów: od 14 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Środki finansowe na jego realizacje pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Ważne!

Warunki realizacji programu, jak również kryteria oceny ofert, zostały określone w Uchwale nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856).

Zakres świadczeń w ramach programu, jak również obligatoryjne warunki ich udzielania, nie pokrywają się z „koszykiem świadczeń gwarantowanych”.

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełniania przez oferenta warunków wymaganych do udzielania rzeczonych świadczeń (personel, sprzęt) – np. dostępności zestawu do biostymulacji laserowej – skaner lub innych urządzeń, których brak wyłącza z ubiegania się o środki na realizacje programu.

Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy, proszone są o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania jak również umożliwiających ocenę spełniania deklarowanych warunków, np.: wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji personelu (m.in. certyfikaty dotyczące odbytych szkoleń, zakończonych egzaminem), dokonania aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty.

Kopie dokumentów, wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-166, 205, 208

Wszystkie aktualności