Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych

14-03-2023

Ministerstwo Zdrowia zaprasza na kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19.

Trwa rekrutacja na „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”.

Kursy skierowane są dla diagnostów laboratoryjnych, dietetyków, logopedów, elektroradiologów oraz pozostałej kadry medycznej pracującej w medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Realizację kursów wspierają Fundusze Europejskie - kursy sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Szczegóły są dostępne w tym miejscu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności