Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Leczenie szpitalne oddziały - zmiana terminu rozstrzygnięcia

17-03-2023

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne odziały z dnia 24 marca br. na dzień 17 marca 2023 r.

Kody postępowań:

 • 06-23-000179/LSZ/03/1/03
 • 06-23-000184/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000185/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000186/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000188/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000189/LSZ/03/1/01
 • 06-23- 000190/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01
 • 06-23-000191/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000192/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000193/LSZ/03/1/03.4500.032.02/01
 • 06-23-000196/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000199/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01
 • 06-23-000201/LSZ/03/1/03.4501.032.02/01
 • 06-23-000203/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000204/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000205/LSZ/03/1/03.4120.030.02/01
 • 06-23-000209/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000210/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01
 • 06-23-000211/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01
 • 06-23-000214/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000215/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000216/LSZ/03/1/03.4000.030.02/01
 • 06-23-000218/LSZ/03/1/03.4260.040.02/01
 • 06-23-000219/LSZ/03/1/03.4551.030.02/01
 • 06-23-000220/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000222/LSZ/03/1/03.4580.032.02/01
 • 06-23-000223/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000228/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01
 • 06-23-000230/LSZ/03/1/01
 • 06-23-000597/LSZ/03/1/03.4000.030.02/01

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności