Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Lecznictwo uzdrowiskowe - aktualizacja aplikacji ofertowej

07-11-2007
Lecznictwo uzdrowiskowe - aktualizacja aplikacji ofertowej

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje o konieczności wykonania aktualizacji aplikacji ofertowej dostępnej na stronie głównej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/new/art/2918/Instalacja_SWD-KO_2008_07_0_5_short.zip

Wydział Informatyki
Tomasz Wąsala
tel. (012) 29-88-226

Wszystkie aktualności