Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Małopolski Oddział otwarty na sprawy zdrowia... jeszcze dłużej

02-02-2007
Małopolski Oddział otwarty na sprawy zdrowia... jeszcze dłużej

Szanowni Państwo,

By umożliwić Państwu kontakt z naszym Oddziałem także w późnych godzinach popołudniowych, od 5 lutego wydłużymy czas pracy stanowisk - mieszczących się w siedzibie Małopolskiego Oddziału przy ul. Batorego 24 w Krakowie, gdzie przyjmowani są Ubezpieczeni
Pracownicy Działu Obsługi Informacyjnej, Dziennik Podawczy, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta będą do Państwa dyspozycji od godz. 8.00 do 18.00 - 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i środy.

Każdy z Państwa, kto będzie chciał otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), złożyć skierowanie na leczenie sanatoryjne, zasięgnąć informacji na temat systemu ochrony zdrowia, praw pacjenta czy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia będzie mógł zgłosić się do Małopolskiego Oddziału i uzyskać bezpośrednią pomoc oraz informację w powyższych zakresach.
Infolinia Oddziału oraz telefony w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta czynne są tak jak dotychczas w godz. od. 8.00 do 16.00.

Wszystkie aktualności