Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nazwa usługi w wystawianych przez świadczeniodawców fakturach związanych z realizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekaz

31-01-2007

Nazwa usługi w wystawianych przez świadczeniodawców fakturach związanych z realizacją ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Na postawie wytycznych zawartych w piśmie Prezesa NFZ nr NFZ/CF/BK/07/01/0091 z 23 stycznia 2007 roku nazwa usługi na fakturze określającej wartość podwyżek na wynagrodzenia 2007 roku powinna brzmieć "wzrot kosztów świadczeń zdrowotnych z tytułu ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń" i dodatkowo powinna zawierać rodzaj świadczenia zdrowotnego, numer i datę umowy lub aneksu. Wyjątek stanowią faktury za miesiąc styczeń, w których datę umowy uzupełni w opisie pracownik MOW NFZ.

Agnieszka Kluba
Dział Merytorycznego Rozliczenia Umów
tel. (012) 29-88-281, 286

Wszystkie aktualności