Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nowe

31-08-2007
Szanowni Państwo,

MOW NFZ informuje, że nowe "Zasady sprawozdawczości w rehabilitacji" w zakresie fizjoterapeutycznych świadczeń ambulatoryjnych (kod 05.1310.208.02), ogłoszone komunikatem w dniu 05.07.2007, będą obowišzywały od 01.09.2007. Sprawozdawczość sierpniowa będzie przez MOW NFZ akceptowana zarówno w wersji dotychczasowej, jak i nowej wprowadzonej w/w komunikatem. Przesunięcie terminu wynika z sygnalizowanych przez Państwa trudności w przygotowaniu się do prawidłowego i terminowego wypełniania elektronicznej wersji sprawozdawczości z realizowanych świadczeń.

Z poważaniem,
Andrzej Świątek
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ

Wszystkie aktualności