Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nowy słownik środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych oraz format przenoszenia danych dot. słownika produktów handlowyc

13-12-2007
Nowy słownik środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych oraz format przenoszenia danych dot. słownika produktów handlowych (format CSV)

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie w nawiązaniu do komunikatów z 06.12.2007 roku dot. aneksowania umów wieloletnich oraz zawierania umów z nowymi świadczeniodawcami w zakresie ZPO, udostępnia nowy słownik środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych (załączony plik xls). Nowy słownik będzie wykorzystywany zarówno przy aneksowaniu umów wieloletnich, jak również zawieraniu umów z nowymi świadczeniodawcami oraz przy rozliczaniu zaopatrzenia w 2008 roku.

Zmiany kodów dot. tylko i wyłącznie szkieł okularowych (zaznaczone czerwonym kolorem).

Dotychczasowe kody barwienia i pryzmy zostały połączone z kodami szkieł, odrębnie dla dzieci i dla dorosłych, np:

- 9221.04.10.01.30 - szkło do bliży dla dzieci + barwienie,
- 9221.04.10.01.34 - szkło do bliży dla dzieci + barwienie + pryzma,
- 9221.05.10.02.34 - szkło do dali dla dorosłych + barwienie + pryzma.

LINK DO PLIKU ZE SŁOWNIKIEM

Udostępniamy również format przenoszenia danych dot. słownika produktów handlowych (format CSV) oraz przykładowy plik CSV, zawierający testowy asortyment.

LINK DO FORMATU

LINK DO PRZYKŁADOWEGO PLIKU CSV
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział ds. Środków Pomocniczych i Przedmiotów Ortopedycznych
Tel. 012 29-88-474, 475

Wszystkie aktualności