Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowań w trybie rokowań nr 06-12-000125/STM/07/1/07.0000.218.02/2 oraz nr 06-12-000126/STM/07/1/07.0000.221.02/2 p

30-12-2011

Odwołanie postępowań w trybie rokowań nr 06-12-000125/STM/07/1/07.0000.218.02/2 oraz nr 06-12-000126/STM/07/1/07.0000.221.02/2 poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie odwołuje postępowania w trybie rokowań nr 06-12-000125/STM/07/1/07.0000.218.02/2 oraz nr 06-12-000126/STM/07/1/07.0000.221.02/2 poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.
 
Podstawę prawną odwołania w/w postępowań stanowi art. 139 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu ogłaszania  o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez  Narodowy  Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. 2004 Nr 273, poz.2719) oraz zastrzeżenia zawarte w zaproszeniach z dnia 9 grudnia 2011r. do wzięcia udziału w postępowaniu w trybie rokowań 06-12-000125/STM/07/1/07.0000.218.02/2 oraz nr 06-12-000126/STM/07/1/07.0000.221.02/2


 
Małopolski Oddział Wojewódzki
 Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności