Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Odwołanie postępowania konkursowego

28-08-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ogłoszonych w dniu 21 sierpnia 2017 r. o numerze:

  • 06-17-00720/POZ/0112/01.0000.162.16/01 (Kraków - dzielnica VII , VIII)

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U z 2014 r., poz. 1980 ze zm.).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. zostało ponownie ogłoszone postępowanie w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na okres od 01.10.2017 r. do 30.06.2021 r. na obszarze dzielnicy VIII m. Krakowa.

Informator o ww. postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Dział Organizacyjny
12 29-88-185

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
12 29-88-177, 267

Wszystkie aktualności