Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania konkursowego w zakresie Programy Lekowe

06-05-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.413.02 - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK (ICD-10 N18)
    Obszar kontraktowania - województwo małopolskie
  • 03.0000.365.02 -  LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0)
    Obszar kontraktowania – M. Kraków
  • 03.0000.346.02 -  LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO PO NIEPOWODZENIU TERAPII LEKAMI PIERWSZEGO RZUTU LUB SZYBKO ROZWIJAJĄCEJ SIĘ CIĘŻKIEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO LUB PIERWOTNIE POSTĘPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)
    Obszar kontraktowania – powiat chrzanowski

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa 19 maja 2021 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479

Wszystkie aktualności