Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

09-12-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 9 grudnia 2021 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.361.02 - LECZENIE CHORYCH NA WCZESNODZIECIĘCĄ POSTAĆ CYSTYNOZY NEFROPATYCZNEJ (ICD-10 E72.0)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.422.02 - LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU (ICD-10 D84.1)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.423.02 - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ WILSONA (ICD-10 E83.0)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WO/

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa 30 grudnia 2021 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/488

Wszystkie aktualności