Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

12-01-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.421.02 - LECZENIE AMIFAMPRYDYNĄ PACJENTÓW Z ZESPOŁEM MIASTENICZNYM LAMBERTA-EATONA (ICD-10: G73.1)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.424.02 - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (ICD-10: L20)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.425.02 - LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA KOLCZYSTOKOMÓRKOWEGO SKÓRY CEMIPLIMABEM (ICD-10: C44.12, C44.22, C44.32, C44.42, C44.52, C44.62, C44.72, C44.82, C44.92)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.426.02 - LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK (ICD-10: Q61.2)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

  • 03.0000.427.02 - LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA CIĘŻKĄ ANEMIĘ APLASTYCZNĄ (ICD-10: D61)

Obszar kontraktowania - województwo małopolskie,

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1zł zarówno w zakresach świadczeń nierzeczowych jak i w lekach.

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny na stronie https://portal.nfz-krakow.pl/CLO_WO/

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2022 r.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności