Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – konkurs ofert

20-03-2014

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ – konkurs ofert

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 20.03.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - w zakresie świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży dla obszaru powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, tatrzański, wadowicki, wielicki, m. Kraków, m. Nowy Sącz, m. Tarnów
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 03.04.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.
Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonym konkursie wynosi 8,50 zł.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds. Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel. : (12) 29-88-209, lub 155

Wszystkie aktualności