Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe uzupełniające w rodzajach Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna i Leczenie Stomatologiczne

08-10-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 6 października 2021 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju AOS oraz STM w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

AOS

Obszar kontraktowania

Zakres kod

Zakres nazwa

Cena oczekiwana

Andrychów

02.1100.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII

1,00 zł

Andrychów

02.1100.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

1,00 zł

Andrychów

02.1100.501.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP

1,00 zł

Kraków

02.1240.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII

1,00 zł

Kraków

02.1240.301.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

1,00 zł

Kraków

02.1240.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

1,00 zł

Kraków

02.1340.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1,00 zł

Kraków

02.1340.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

1,00 zł

limanowski

02.1060.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII

1,00 zł

limanowski

02.1060.401.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GERIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

1,00 zł

STM

Obszar kontraktowania

Zakres kod

Zakres nazwa

Cena oczekiwana

Kraków-Krowodrza

07.0000.213.02

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1,35 zł

Rciechowice

07.0000.500.02

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM

1,07 zł

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2021 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty (we wszystkich postępowaniach w obu rodzajach) należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 20 października 2021. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 22 października 2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych 22 listopada 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
AOS 12 29-88-269,174,169
STM 12 29 88 180

Wszystkie aktualności