Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

01-03-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. zostało ogłoszone uzupełniające postępowanie konkursowe w rodzaju Leczenia Stomatologiczne w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

Obszar kontraktowania

Zakres kod

Zakres nazwa
Bystra-Sidzina 07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
07.0000.221.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
Lipnica Wielka 07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
07.0000.221.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
Brzeźnica pow. Wadowicki 07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
07.0000.221.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju STM:

Zakres kod Zakres nazwa Cena oczekiwana
07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE 1,07
07.0000.221.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż. 1,08

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2021 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 12 marca 2021. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano na dzień 15 marca 2021.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 26 marca 2021 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-180,169

Wszystkie aktualności