Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

22-12-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

  1. świadczenia w zakresie endokrynologii, na obszar powiatu miechowskiego
  2. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu nowosądeckiego
  3. świadczenia w zakresie kardiologii dziecięcej, na obszar powiatu brzeskiego
  4. świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszar powiatu suskiego
  5. świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc, na obszar Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
  6. świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej, na obszar powiatu nowosądeckiego
  7. świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar miasta Nowy Sącz
  8.  świadczenia w zakresie genetyki, na obszar miasta Krakowa

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS:

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

02.1030.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

1,58 zł

02.1100.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII

1,58 zł

02.1101.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

1,62 zł

02.1222.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU

1,64 zł

02.1270.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC

1,60 zł

02.1500.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ

1,61 zł

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1,55 zł

02.1210.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GENETYKI

1,62 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie 2022 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 5 stycznia 2023 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 10 stycznia 2023 r. 

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 27 stycznia 2023 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-169,269

Wszystkie aktualności