Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

22-05-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe
w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w zakresach:

  • leczenie środowiskowe (domowe) - 04.2730.001.02
  • świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych - 04.2700.020.02
  • świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych - 04.2714.020.02

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY w poszczególnych zakresach świadczeń: 

Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń Cena oczekiwana
04.2730.001.02 leczenie środowiskowe (domowe) 9,00 zł
04.2700.020.02 świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych 8,40 zł

04.2714.020.02

świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 9,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2017 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień 23 czerwca 2017 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
(12) 29-88-209, 205, 166

Wszystkie aktualności