Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

09-11-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o przedłużeniu  terminu składania ofert w poniższych postępowaniach konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień do dnia 10 listopada 2020 r .

  • 06-20-000156/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000157/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000158/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000159/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000160/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000161/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000162/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000163/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
  • 06-20-000164/PSY/04/1/04.9901.400.03/01

Termin otwarcia pozostaje bez zmian tj. 12 listopada 2020 r. od godziny 10.00.
Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert na poszczególne dni i zespoły zostanie przekazany kolejnym komunikatem.

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (Kraków, ul. Józefa 21).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(12) 29 88 166; 160; 205; 187

Wszystkie aktualności