Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w zakresie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS

16-04-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 16 kwietnia 2018 r. zostały ogłoszone postępowania poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

PROGRAM PILOTAŻOWY OPIEKI KOORDYNOWANEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ „POZ PLUS” w obszarach:

  1. miasto, wieś, gmina wiejsko-miejska  - dla świadczeniodawców obejmujących opieką 5-10 tys. świadczeniobiorców (nr postępowania 06-18-000530/PPZ/18/1/18.2000.000.18/13)
  1. miasto – dla świadczeniodawców obejmujących opieką 10-20 tys. świadczeniobiorców (nr postępowania 06-18-000531/PPZ/18/1/18.2000.000.18/13)

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie.  

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Planowany termin otwarcia ofert to 07 maja 2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 Tel. 12 29 88 122,124,126,188, 267

 

Wszystkie aktualności