Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowania konkursowe w zakresie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

24-05-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych:

  • 06-18-000530/ PPZ/18/1/18.1000.000.18/13
  • 06-18-000531/PPZ/18/1/18.2000.000.18/13

Obowiązujący termin:

  • rozstrzygnięcie 6 czerwca  2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
tel. (12) 29 88 267, 122, 124

Wszystkie aktualności