Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w izbie przyjęć

30-01-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że  w dniu 30 stycznia 2023 r.  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w izbie przyjęć na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2028 r. w zakresie:

  • świadczenia w izbie przyjęć (IP) – kod zakresu świadczeń kontraktowych: 03.4900.009.03 na obszarze powiatu nowotarskiego.

Oczekiwana cena ryczałtu dobowego w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w izbie przyjęć 03.4900.009.03 wynosi 11 031,56 zł. 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2023 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa  21, od 30 stycznia 2023 r. do 14 lutego 2023 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 9 marca 2023 r.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
tel. 12 29 88 322; 430; 337

Wszystkie aktualności