Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

10-03-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że 10 marca 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe na okres od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w zakresie:

  • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (08.6500.028.05) na obszarze: gm. m. Szczawnica

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju UZD w zakresie świadczeń 08.6500.028.05 wynosi 113,00 zł.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8W,  do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 7 kwietnia 2022 r.                                                              

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

tel. 12 29 88 432

Wszystkie aktualności