Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

09-05-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o odwołaniu postępowania poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień o numerze:

  • 06-18-000592/PSY/04/1/04.4704.021.02/01 – obszar województwo małopolskie.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu 9 maja 2018 r. zostało ponownie ogłoszone  postępowanie konkursowe w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2023 r. w zakresie:

  • leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych (04.4704.021.02) na w/w obszarze kontraktowania tj. województwo małopolskie.

Ceny oczekiwane jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju PSY:

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

04.4704.021.02

leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych

13,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2018 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 23 maja 2018 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 15 czerwca 2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski OW NFZ w Krakowie
(12) 29-88-166, 205, 160

Wszystkie aktualności