Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

24-01-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że 24 stycznia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na okres od 1 marca 2022 r. do 30 kwietnia  2025 r. w zakresie:

  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia do 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym (01.0000.160.16) na obszarze: gm. m-w. Rabka-Zdrój, Spytkowice, Raba Wyżna

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju POZ w zakresie świadczeń 01.0000.160.16  wynosi 97 405,00 zł

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa  21,  do dnia 7 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 21 lutego 2022 r.                                                                                

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych
tel. 12 29 88 322,164

Wszystkie aktualności