Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Postępowanie konkursowe w rodzaju POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

17-05-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że  w dniu 17 maja 2021  zostało ogłoszone postępowanie konkursowe w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieka zdrowotna na okres od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia  2025 r. w zakresie:

  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym (01.0000.162.16) na obszarze: gm. m-w. Wieliczka, Biskupice, Gdów

Cena oczekiwana jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umowy w rodzaju POZ w zakresie świadczeń 01.0000.162.16 wynosi 132 000,00 zł. 

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kontraktowanie 2021 (postępowania konkursowe). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa  21, do dnia 2 czerwca  2021 r. do godz. 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania konkursowego to 30 czerwca 2021 r. 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Wydział do Spraw Służb Mundurowych

tel. 12 29 88 322; 164 

Wszystkie aktualności