Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przedłużenie terminu składania ofert

28-06-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert we wszystkich postępowaniach konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień do dnia 03 lipca 2018 r ., do godz. 16.00. 

Otwieranie poszczególnych ofert będzie prowadzone od dnia 05 lipca 2018 r. od godziny 11.00. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert na poszczególne dni i zespoły zostanie przekazany kolejnym komunikatem.

Powyższe czynności mają charakter jawny i będą odbywać się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (Kraków, ul. Józefa 21).

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(12) 29 88 166; 160; 205; 209; 111

Wszystkie aktualności