Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przedstawienie propozycji kwot zobowiązań do umów niewygasających na kolejny okres rozliczeniowy

28-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie  informuje, że zostały do Państwa przesłane propozycje kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy dla umów niewygasających z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego w rodzajach (jak niżej):

 • POZ/02 – PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
 • AOS/01 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA  - PORADNIE SPECJALISTYCZNE
 • AOS/02 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE
 • KAOS - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ   AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ-CUKRZYCA.
 • SZP/04 - LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA
 • SZP/06 - LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE
 • PSY - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ
 • REH - REHABILITACJA LECZNICZA
 • STM - LECZENIE STOMATOLOGICZNE
 • PRO - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
 • SOK/01 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
 • SOK/02 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ, TELERADIOTERAPIA PROTONOWA
 • SOK/03 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ
 • SOK/04 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - TELEKONSYLIUM GERIATRYCZNE, TELEKONSYLIUM KARDIOLOGICZNE
 • SPO - ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE W RAMACH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
 • PDT - POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY

Korespondencja została wysłana do Państwa pocztą tradycyjną oraz na ISI. Komplet dokumentów zawiera pismo przewodnie, ogólne zasady aneksowania umów na kolejny okres rozliczeniowy wraz z propozycją kwot zobowiązania.

Dodatkowo informujemy, że uzgodnienie kwot zobowiązań do umów w ww. rodzajach świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy nastąpi podczas spotkań negocjacyjnych, których termin i harmonogram zostanie Państwu w najbliższym czasie przedstawiony na stronie internetowej tutejszego oddziału Funduszu

Jednocześnie informujemy, że w ramach rodzaju świadczeń: leczenie szpitalne – oddziały (SZP/01), opieka paliatywna i hospicyjna (OPH), ratownictwo medyczne (RTM), termin przekazania propozycji kwot zobowiązań na kolejny okres rozliczeniowy zostanie przedłużony na podstawie wysłanych do Państwa aneksów zmieniających termin przekazania propozycji oraz zmieniających termin uzgodnienia kwot zobowiązań.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ

 

Wszystkie aktualności