Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przypomnienie o nowym wzorze zlecenia na wyroby medyczne

31-01-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe zasady wypisywania i realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz nowy wzór zlecenia (4 strony).

Wzór zlecenia zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555) 

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Okres przejściowy, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia honoruje zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starych drukach, ostatecznie upływa z dniem 31 marca 2020 r.

W okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wystawione na starym wzorze zlecenia będą potwierdzane i/lub realizowane wyłącznie, jeśli zostały wystawione do 31 grudnia 2019 r.

Powyższe terminy są ostateczne.

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności