Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Psychiatria dzieci i młodzieży - ogłoszenie postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju PSY

26-10-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 26 października 2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – w zakresie Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny, na okres od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r.

Cena oczekiwana: 10,35 zł

Obszary kontraktowania
Powiat kod Powiat nazwa Liczba zespołów
1202 brzeski 1
1203 chrzanowski 1
1204 dąbrowski 1
1208 miechowski 1
1212 olkuski 1
1213 oświęcimski 1
1214 proszowicki 1
1215 suski 1
1218 wadowicki 1

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 9 listopada 2020 r. do godziny 16.00.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych przewidziano na dzień

27 listopada 2020 r.

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2020 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji,
Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
(12) 29-88-166, 160, 205

Wszystkie aktualności