Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

REHABILITACJA LECZNICZA – interpretacja obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia

18-02-2014

REHABILITACJA LECZNICZA – interpretacja obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do zastosowania następującą interpretację przepisów, obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 1522), otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia:

1. Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w lp.1 lit. a kolumna 3 ust. 3 – czas pracy poradni rehabilitacji, oznacza, iż co najmniej jeden dzień w tygodniu lekarz poradni rehabilitacji musi pracować od godz. 13:00 do 18:00.

2. Zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w lp.4 lit. b kolumna 3 ust. 4 pkt 1) lit. a – warunki przyjęcia do rehabilitacji neurologicznej stacjonarnej – konsultacje neurologiczne, o których mowa w ww. przepisach, dotyczą przyjęć pacjentów z oddziałów chorób wewnętrznych oraz oddziałów pediatrycznych.

 


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds. Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel. : (12) 29-88-209, lub 166

Wszystkie aktualności