Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

REHABILITACJA LECZNICZA – konkurs ofert

20-03-2014

REHABILITACJA LECZNICZA – konkurs ofert

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 20.03.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza - w zakresie rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu wzroku dla obszaru: województwa małopolskiego.
Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 03.04.2014 r. do godz. 16.00 lub za pośrednictwem poczty.
Jednocześnie informujemy, że cena oczekiwana za punkt rozliczeniowy w ogłoszonym konkursie wynosi 1,10 zł.


Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds. Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel. : (12) 29-88-209, lub 166

Wszystkie aktualności