Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

05-07-2017

W związku z rozstrzygnięciem w dniach 17 maja 2017 r. oraz 23 czerwca 2017 r. postępowań konkursowych w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresach świadczeń:

  • 14.2140.026.04 świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • 14.2141.026.04 świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie
  • 14.2142.026.04 świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
  • 14.5160.026.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/ opiekuńczo-leczniczym
  • 14.5161.026.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży
  • 14.5170.028.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/ opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie
  • 14.5171.027.04 świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie /opiekuńczo-leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przedstawia w załączeniu aktualny wykaz świadczeniodawców, którzy od dnia 1 lipca br. realizują w/w świadczenia w poszczególnych obszarach województwa małopolskiego.

Przedmiotowy wykaz uwzględnia również dane o świadczeniodawcach wybranych do zawarcia umowy w ramach postępowań konkursowych rozstrzygniętych w dniu 30 czerwca 2017 r.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, PRO i OPD
12 29-88-135, -162, -267

Wszystkie aktualności