Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

SZKOLENIA DLA OFERENTÓW PRZED KONKURSEM OFERT W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2014 i lata następne<

30-01-2014

Komunikat w sprawie szkoleń dla oferentów przed konkursem ofert w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na rok 2014 i lata następne

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zaprasza na otwarte szkolenie na temat: merytorycznych i formalnych warunków wymaganych od oferentów, przepisów normujących postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz technicznego sposobu przygotowania ofert.

Miejsce szkolenia - Kraków: Centrum Konferencyjne w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, budynek A V (wjazd bramą główną od ul. Fieldorfa Nila)
Termin szkolenia: 5 lutego (środa) godz. 10.00 - 13.00
• godz. 10.00-11.00: szkolenie z zakresu obsługi „Portalu Świadczeniodawcy” i przygotowania oferty w aplikacji ofertowej
• godz. 11.00-11.40: szkolenie z zakresu przepisów normujących postępowanie w sprawie zawarcia umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne
• godz. 12.00-12.30: szkolenie dotyczące materiałów informacyjnych (wymagań) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
• godz. 12.30 -13.00 - odpowiedzi na pytania

W imieniu udostępniającego Salę Konferencyjną dodatkowo informujemy, że parking na terenie Szpitala jest płatny w wysokości 4 zł/h.


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie
tel. : (012) 29-88-267

Wszystkie aktualności