Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Termin przekazania/korygowania sprawozdawczości i rozliczenia umów, których okres rozliczeniowy skończył się w 30 września

10-10-2017

Przypominamy, że zgodnie z § 23 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz 1146 zmienionego Dz. U. z 2015 r. poz. 1628), Świadczeniodawcy przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, natomiast zgodnie z § 27 ust. 2 OWU, rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu.

W związku z powyższym, ostateczny termin przesyłania/korygowania sprawozdawczości w ramach umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się w dniu 30.09.2017 r., upływa w dniu 09.11.2017 r., a możliwość rozliczenia tych umów (uruchomienia naliczenia rozliczeń) upływa w dniu 14.11.2017 r. Odpowiednio z dniem 10 (w zakresie sprawozdawczości) i 15 (w zakresie rozliczeń) listopada 2017 r. nastąpi blokada baz dla umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się w dniu 30.09.2017 r. (dotyczy umów POZ/02, AOS/01, AOS/02, SZP/01, SZP/03, SZP/04, SZP/05, SZP/06, REH – z wyjątkiem lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej, SOK).

Dział Rozliczania Umów
(012) 29 88 271

Wszystkie aktualności