Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Umowy w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE – przebudowy umów

19-05-2014

Umowy w rodzaju LECZENIE STOMATOLOGICZNE – przebudowy umów

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie przypomina Świadczeniodawcom, że w dniu 30 czerwca 2014 r. upływa okres obowiązywania dotychczasowych umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.
 
W związku z powyższym, prosimy o składanie ewentualnych wniosków o zmiany warunków (przebudowy) dotyczące w/w umów, w trybie § 43 Ogólnych warunków umów - najpóźniej w terminie do dnia 5 czerwca 2014 r., co umożliwi przygotowanie i podpisanie aneksów przed zakończeniem obowiązywania umów.
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. 29 88 169, 269
Wszystkie aktualności