Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów na 2011 rok

09-12-2010

 Ustalenie numerów rachunków bankowych do umów na 2011 rok

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 89/2009/BK Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2009r. wygenerowanie umów na 2011 rok jest możliwe jedynie  po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.
Wszyscy świadczeniodawcy (również dotychczasowi świadczeniodawcy niezmieniający numeru rachunku bankowego) są zobowiązani w Portalu w sekcji „Moje podstawowe dane''  wypełnić wniosek dotyczący kont bankowych świadczeniodawcy do każdej zawieranej umowy na rok 2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a następnie go wydrukować. Wydrukowany wniosek zawierający kod paskowy powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Świadczeniodawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi, a następnie przesłany w oryginale na adres Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie, ul. Józefa 21. Wnioski przesłane tylko faxem oraz niekompletne (nie zawierające wszystkich podpisów i pieczęci) pozostaną bez rozpatrzenia.
Instrukcja „krok po kroku” w zakresie rejestracji wniosku dot. konta bankowego jest dostępna w serwisie ISI w sekcji Procedury -> Portal Świadczeniodawcy -> Ustalanie oraz zmiana numerów rachunków bankowych https://isi.nfz-krakow.pl/pliki/PS_zmiana_numerow_rachunkow_bankowych.pdf

Sekcja POZ, OPD, Programów Profilaktycznych i STM

Wszystkie aktualności