Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające konkursy w rodzajach: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze oraz Rehabilitacja Lecznicza

25-09-2014

UZUPEŁNIAJĄCE KONKURSY OFERT W RODZAJACH: ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE ORAZ REHABILITACJA LECZNICZA                     

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż w dniu 24.09.2014 r. zostały ogłoszone konkursy ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz rehabilitacja lecznicza, w zakresach i w obszarach, zgodnie z poniższą tabelą.

kod produktu nazwa produktu obszar kontraktowania cena oczekiwana

14.2140.026.04

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

powiat m. Kraków

170 zł

14.2140.026.04

ŚWIADCZENIA ZESPOŁU DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI DOMOWEJ DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

powiat brzeski

170 zł

05.2300.022.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

powiat miechowski

1,05 zł

05.2300.022.02

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

powiat olkuski

1,05 zł

05.2300.026.02

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

powiaty: chrzanowski, oświęcimski, suski, wadowicki

1,00 zł

05.2300.026.02

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz

1,00 zł

05.4300.309.02

REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA W WARUNKACH  STACJONARNYCH

powiaty: bocheński, brzeski,  dąbrowski, tarnowski, wielicki, Kraków, Tarnów

1,23 zł

05.4306.301.02

LECZENIE DZIECI ZE ŚPIĄCZKĄ

powiaty: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, tarnowski, wielicki, m. Kraków, m. Tarnów

1,50 zł

05.4306.301.02

LECZENIE DZIECI ZE ŚPIĄCZKĄ

powiaty: gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, oświęcimski, suski,  tatrzański, wadowicki,
m. Nowy Sącz

1,50

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl  w zakładce Kontraktowanie 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanych ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21, do dnia 08.10.2014 r. do godz.16.00 lub za pośrednictwem poczty.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział NFZ

Wszystkie aktualności