Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe uzupełniające w rodzaju w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS/01)

26-10-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 26 października 2022 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

  1. świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar powiatu krakowskiego
  2. świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar miasta Tarnowa
  3. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, na obszar powiatu nowotarskiego
  4. świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar powiatu wadowickiego

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

02.1020.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII

1,59 zł

02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

1,58 zł

02.1280.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII

1,60 z

Informator o postępowaniu konkursowym oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2023 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 10 listopada 2022 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 14 listopada 2022 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 20 grudnia 2022 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Przypominamy ponadto, że w przypadku złożenia oferty w zakresach skojarzonych AOP (ambulatoryjna opieka pielęgniarska) – należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące posiadania dodatkowego sprzętu oraz dodatkowych kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-169,174

Wszystkie aktualności