Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Uzupełniające postępowania konkursowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

25-01-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. zostały ogłoszone uzupełniające postępowania konkursowe w poniższych zakresach i obszarach kontraktowania:

 1. świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci, na obszar powiatu chrzanowskiego
 2. świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar powiatu tatrzańskiego
 3. świadczenia w zakresie diabetologii, na obszar powiatu myślenickiego
 4. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu nowosądeckiego
 5. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar grupy dzielnic Kraków – Krowodrza (Dzielnice IV, V, VI, VII)
 6. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar grupy dzielnic Kraków – Nowa Huta (Dzielnice XIV, XV, XVI, XVII, XVIII)
 7. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar grupy dzielnic Kraków – Podgórze (Dzielnice VIII, IX,  X, XI, XII, XIII)
 8. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar grupy dzielnic Kraków – Śródmieście (Dzielnice I, II, III)
 9. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu limanowskiego
 10. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu nowotarskiego
 11. świadczenia w zakresie kardiologii, na obszar powiatu chrzanowskiego
 12. świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, na obszar grupy powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego oraz miasta Tarnowa
 13. świadczenia w zakresie leczenia chorób naczyń, na obszar grupy powiatów: myślenickiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego
 14. świadczenia w zakresie leczenia bólu, na obszar miasta Tarnowa
 15. świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar miasta Tarnowa
 16. świadczenia w zakresie reumatologii, na obszar powiatu nowotarskiego
 17. świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii, na obszar powiatu nowotarskiego
 18. świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, na obszar powiatu tatrzańskiego
 19. świadczenia w zakresie urologii, na obszar grupy powiatów: krakowskiego, proszowickiego, wielickiego
 20. świadczenia w zakresie okulistyki, na obszar powiatu krakowskiego
 21. świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci, na obszar powiatu krakowskiego

Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów w rodzaju AOS:

kod zakresu

nazwa zakresu

cena oczekiwana

02.1011.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI

1,59

02.1020.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII

1,59

02.1100.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII

1,58

02.1120.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ

1,59

02.1222.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA BÓLU

1,64

02.1280.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII

1,60

02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

1,58

02.1540.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

1,63

02.1600.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

1,55

02.1601.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI

1,54

02.1640.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

1,61

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne na stronie www.nfz-krakow.pl w zakładce Kontraktowanie 2023 („postępowania konkursowe”). Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią cytowanego ogłoszenia oraz stosownych aktów prawnych.

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w siedzibie MOW NFZ w Krakowie przy ul. Józefa 21 do dnia 9 lutego 2023 r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert, zaplanowano od dnia 14 lutego 2023 r. Szczegółowy harmonogram otwarcia ofert zostanie przekazany odrębnym komunikatem.

Planowany termin rozstrzygnięcia przedmiotowych postępowań konkursowych to 24 marca 2023 r.

Jednocześnie Małopolski OW NFZ zachęca wszystkich oferentów do szczegółowego zapoznawania się z publikowanymi na stronie internetowej Oddziału komunikatami dotyczącymi ogłoszonych postepowań konkursowych w przedmiotowym rodzaju.

Przypominamy ponadto, że w przypadku złożenia oferty w zakresach skojarzonych AOP (ambulatoryjna opieka pielęgniarska) – należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące posiadania dodatkowego sprzętu oraz dodatkowych kwalifikacji personelu pielęgniarskiego.

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-169,269

Wszystkie aktualności