Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa

08-11-2018

Prezes NFZ podpisał Zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców.

Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Na ten cel w skali kraju przeznaczone zostało 50 milionów złotych. Z tej kwoty Małpolski OW NFZ otrzymał 3 945 tys. zł. O dofinansowanie takie mogą się ubiegać podmioty medyczne mające podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiające te zaświadczenia. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności