Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiana lokalizacji Wydziału Gospodarki Lekami

15-05-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że zmianie uległa lokalizacja Wydziału Gospodarki Lekami i obecnie mieści się on w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8W.

Numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.

Ze względu na obostrzenia wywołane epidemią koronawirusa, na razie przy Wadowickiej 8W będzie można jedynie zostawić dokumenty w specjalnej skrzynce podawczej  (szczegółowe informacje o ograniczeniu zakresu usług osobistych ) . Bezpośrednia obsługa zainteresowanych osób powinna zostać wznowiona na przestrzeni najbliższych tygodni, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Wydział Gospodarki Lekami
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności