Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiany terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych oraz rokowań w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

13-12-2022

W związku z zapisami § 3 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy oraz na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach o postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie informuje, iż uległa zmianie data ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna z dnia 20 grudnia br. na dzień 13 grudnia 2022 r., dla wskazanych poniżej numerów postępowań:

 • 06-23-000065/AOS/02/1/02.1616.001.02/01
 • 06-23-000067/AOS/02/1/02.1616.001.02/01
 • 06-23-000069/AOS/02/1/01
 • 06-23-000072/AOS/02/1/01
 • 06-23-000073/AOS/02/1/01
 • 06-23-000077/AOS/02/1/01
 • 06-23-000080/AOS/02/1/02.1550.001.02/01
 • 06-23-000081/AOS/02/1/01
 • 06-23-000083/AOS/02/1/01
 • 06-23-000084/AOS/02/1/01
 • 06-23-000088/AOS/02/1/01
 • 06-23-000090/AOS/02/1/01
 • 06-23-000096/AOS/02/3/02.0000.079.02/01
 • 06-23-000105/AOS/02/3/02.7250.072.02/01
 • 06-23-000109/AOS/02/1/01
 • 06-23-000112/AOS/02/1/01
 • 06-23-000120/AOS/02/3/02.7250.072.02/03
 • 06-23-000129/AOS/02/1/01
 • 06-23-000137/AOS/02/1/02.1450.001.02/03

Dział Kontraktowania Świadczeń AOS i STM
12 29-88-169,174

Wszystkie aktualności