Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zmiany zasad rozliczania świadczeń ZPO

09-07-2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.07.2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne zmianie ulegają zasady rozliczania świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Prosimy o zapoznanie się z ww. Zarządzeniem Prezesa NFZ 

Zgodnie z ww. przepisami Świadczeniodawca – realizator zaopatrzenia w wyroby medyczne przesyła dokumenty rozliczeniowe (elektroniczny raport statystyczny i elektroniczny rachunek) do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę.

Nowy sposób rozliczania dotyczy zleceń:

  • zrealizowanych po 30 czerwca 2020 r. i wystawionych na „nowym wzorze  zlecenia”  (określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz.1555)
  • wystawionych od 1 lipca 2020 r. na tzw. „uproszczonym wzorze zlecenia”  (określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 28)

Natomiast w przypadku:

  • zleceń wystawionych na „starym wzorze” (określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz.U. z 2013 r. poz. 1678)
  • zleceń wystawionych na „nowym wzorze” , a  zrealizowanych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2020 r.

świadczeniodawca przesyła dokumenty rozliczeniowe (elektroniczny raport statystyczny i elektroniczny rachunek) na dotychczasowych zasadach do Oddziału Funduszu, który potwierdził i/lub zweryfikował zlecenie do refundacji w systemie eZWM (do którego należy Pacjent). 

Reasumując, nowe zlecenia zrealizowane po 30.06.2020 r. oraz zlecenia uproszczone rozliczane będą na nowych zasadach z OW NFZ, z którym podpisana jest umowa, natomiast wszystkie zlecenia zrealizowane do 30.06.2020r. rozliczane będą na dotychczasowych zasadach.

Szczegóły techniczne w sprawie nowego sposobu rozliczania będą Państwu przekazane niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

Równocześnie przypominamy, że w odniesieniu do świadczeń sprawozdawanych od dnia 01.04.2020 r. wszystkie zlecenia w formie papierowej pozostają u świadczeniodawców–realizatorów – rozliczenie wyłącznie elektroniczne.                                               

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368,364,365

Wszystkie aktualności