Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – aktualizacja potencjału na Portalu Świadczeniodawcy – przedłużenie terminu

23-11-2016

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.11.2016r. pt. „INFORMACJA O KONIECZNOŚCI AKTUALIZACJI POTENCJAŁU W PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY w  rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne”| oraz w związku ze zgłaszanymi przez Świadczeniodawców problemami z aktualizacją potencjału na Portalu Świadczeniodawcy m.in. problemy z aktualizacją nazw handlowych, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje o przedłużeniu terminu dokonywania zmian do dnia 28.11.2016 roku.

Zwracamy się również z prośbą o sprawdzanie informacji na Państwa koncie w Internetowym Systemie Informacji (serwis ISI) oraz w poczcie elektronicznej (e-mail) ponieważ również tą drogą będziemy się z Państwem komunikować przekazując wszelkie istotne informacje konieczne do prawidłowej realizacji świadczeń oraz procesu aneksowania umów.

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

MOW NFZ

(12) 29-88-364, 365, 367, 368

Wszystkie aktualności