Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – automatyczne tworzenie szablonów umów

17-11-2017

W celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w 2018r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie dokona Automatycznego Tworzenia Szablonu Umów w rodzaju ZPO.

W tym celu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie na załączonym wzorze id aktualnych zestaw wyrobów medycznych,  które będą obowiązywać w 2018 r.

Zestawy powyższe muszą zostać zatwierdzone na Portalu Świadczeniodawcy i posiadać status „Przekazany do OW NFZ”.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków w nieprzekraczającym terminie do dnia 27.11.2017 roku.

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne MOW NFZ
(12) 29-88-364, 365, 367, 368

Wszystkie aktualności