Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – Automatyczne Tworzenie Szablonów Umów – aneksowanie umów ZPO na 2017 r.

29-11-2016

W celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w 2017 r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie dokona Automatycznego Tworzenia Szablonu Umów w rodzaju ZPO.

W tym celu zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie na załączonym wzorze id aktualnych zestaw wyrobów medycznych, które zawierają nazwy handlowe dostosowane do zapisów Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zestawy produktów handlowych, które będą obowiązywać w 2017 r. muszą zostać zatwierdzone na Portalu Świadczeniodawcy i posiadać status „Przekazany do OW NFZ”.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków w nieprzekraczającym terminie do dnia 06.12.2016 roku.

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

MOW NFZ

(12) 29-88-364, 365, 367, 368

Wszystkie aktualności