Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

09-12-2013

Komunikat dotyczący podpisywania aneksów do umów w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że dla świadczeniodawców w rodzaju świadczeń: podstawowa opieka zdrowotna zostały przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014. (UWAGA - nie dotyczy POZ/02 - nocna i świąteczna opieka zdrowotna !!!).
W związku z powyższym zapraszamy osoby reprezentujące Świadczeniodawców i upoważnione do podpisywania umów do siedziby MOW NFZ w Krakowie przy ulicy Józefa 21 oraz do delegatur w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu odpowiednio dla swojego kodu świadczeniodawcy. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym niżej harmonogramem wydawania aneksów w Krakowie. 
Delegatury MOW NFZ w Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu przygotują dla Świadczeniodawców harmonogramy wydawania aneksów zgodnie z właściwością miejscową.
 Uprzejmie prosimy również o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

W miarę postępu prac związanych z oceną wniosków przesłanych przez Świadczeniodawców harmonogram będzie aktualizowany i uzupełniany o kolejne pozycje.

 
 
 
 
 
Dział Obsługi Umów
12-29-88-220
Wszystkie aktualności