Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne

29-06-2020

W nawiązaniu do komunikatu dla świadczeniodawców wystawiających i realizujących zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne z dnia 31.01.2020 r., Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina, że od 1 lipca 2020 r. wprowadzony zostaje nowy, uproszczony wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w przypadku kontynuacji wypisywania zlecenia (przez osobę, która wypisała pierwotne zlecenie)  - 2 strony.

Wzór zlecenia zawarty jest w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz.U. z 2020r. poz. 28)

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności