Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych w

14-02-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że w dniu 31.01.2018 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 281) – rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. następującego zmiany:

  • dla kodów P.100 i P.101 – zmianę liczby szt. zaopatrzenia z 60 na 90,
  • nowe pozycje:
    • P.134 – Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk,
    • P.135 – Sensor/Elektroda do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 4 sztuk
    • P.136 – Transmiter/Nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT)

W związku z powyższymi zmianami (w szczególności zmniejszeniem kwoty limitu za 1 szt. dla kodów P.100 i P.101 - pieluchomajtki) konieczne jest aneksowanie umów w zakresie zaopatrzenia w refundowane wyroby medyczne – dot. świadczeniodawców, którzy posiadają w asortymencie w/w wyroby medyczne (zgodnie z § 8 ust. 2, pkt 2 obowiązującego Zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne: Wnioskodawca w formularzu wniosku obowiązany jest do zgłoszenia: co najmniej jednego wyrobu medycznego w cenie nie wyższej niż limit finansowania ze środków publicznych określony w załączniku do rozporządzenia MZ, z każdego wyrobu medycznego oznaczonego grupą i liczbą porządkową określoną w załączniku do rozporządzenia MZ, zgłoszonego w formularzu wniosku, z wyłączeniem wyrobów medycznych wykonywanych na zamówienie)

Komunikat dot. zasad bieżącego aneksowania z dnia 09.06.2016r. 

Wydział do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12) 29-88-365, 364

Wszystkie aktualności